ตอนนี้กำลังปรับปรุงเว็บใหม่ (My site is being remodeled)

ก่อนที่จะใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีสิ่งที่จำเป็นเป็นอันดับแรกไม่ใช่การเลือกใช้อุปกรณ์ เพราะอุปกรณ์จะมีวัน​เสื่อมสภาพการใช้งาน สิ่งที่จำเป็นเป็นอันดับแรกคืออีเมลเพราะปัจจุบันเราสามารถบันทึกข้อมูลไว้ในระบบอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานที่สามารถเปิดใช้งานผ่าน Browser ได้เลย ทั้งสองอย่างเราต้องใช้อีเมลของเราลงชื่อ(Login)เข้าใช้งานกับอุปกรณ์ที่สามารถลง Browser ที่ แล้ว Browser คือ อะไร

Browser คือ
โปรแกรมพื้นที่ใช้เปิดเว็บไซท์ต่าง ๆ ถ้าเป็น Browser ที่รองรับ HTLM 5 จะสามารถใช้บริการ Cloud Computing ของบริษัทต่าง ๆ ได้ เช่น Google Drive, Apple, Microsoft, Dropbox และอื่น ๆ

Before using the technology

First of all, before using the technology is not choosing devices for using it, because it will be deteriorated since you used it. But the first thing is an important is your email address, because you can save your data into the Internet and can use the app of applications on the browsers immediately, just use your email to login for using it. What is the browser, do you know it?

The browser is
the application that is used to read or open any websites. If the browser could support HTML5, it would uses service any cloud computing on the Internet easily, such as Google Drive, Apple, Microsoft, Dropbox and another.

ชื่อเล่น

แม่ตั้งชื่อเล่นว่า จอห์นสัน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1977(พ.ศ.2520) เพราะสมัยนั่นมีแป้งแคร์พึ่งเปิดตัวใหม่ แม่ทดลองใช้แต่ผมแพ้ แม่จึงกลับมาใช้ Johnson&Johnson ตั้งแต่นั้นมาจึงได้ชื่อเล่นนี้มา คนที่เรียกผมจอห์นสันส่วนใหญ่จะเป็นน้ากับอา เพื่อน ๆ ที่เรียนอนุบาล นอกนั่นก็เรียกว่า จอห์น ธรรมดา ถึงแม้จะชื่อเล่นเป็นฝรั่งแต่ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษ มาอยู่ต่างประเทศทำให้เก่งภาษาขึ้นมาก เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 5 ชอบมาก แต่เพราะครูจึงทำให้ไม่ชอบภาษาอังกฤษเพราะครูใส่ใจคนที่ไปเรียนพิเศษกับครูที่บ้านมากกว่าคนที่เรียนให้ห้องที่โรงเรียน เคยติดศูนย์ภาษาอักกฤษด้วย มาเรียน ปวช. ยิ่งไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ ยิ่งทำให้ลืมทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลย