ก่อนที่จะใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีสิ่งที่จำเป็นเป็นอันดับแรกไม่ใช่การเลือกใช้อุปกรณ์ เพราะอุปกรณ์จะมีวัน​เสื่อมสภาพการใช้งาน สิ่งที่จำเป็นเป็นอันดับแรกคืออีเมลเพราะปัจจุบันเราสามารถบันทึกข้อมูลไว้ในระบบอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานที่สามารถเปิดใช้งานผ่าน Browser ได้เลย ทั้งสองอย่างเราต้องใช้อีเมลของเราลงชื่อ(Login)เข้าใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เลย แล้ว Browser คือ อะไร

Browser คือ
โปรแกรมพื้นที่ใช้เปิดเว็บไซท์ต่าง ๆ ถ้าเป็น Browser ที่รองรับ HTLM 5 จะสามารถใช้บริการ Cloud Computing ของบริษัทต่าง ๆ ได้ เช่น Google Drive, Apple, Microsoft, Dropbox และอื่น ๆ