เรียงลำดับความสำคัญในการใช้เทคโนโลยี

- คิดก่อนสมัครอีเมลย์หรือสมัครเป็นสมาชิกต่าง ๆ บนโลกอินเตอร์เน็ต คือ การตั้งรหัสผ่าน (คลิก)

- ไม่สับสนระหว่าง Email กับ Gmail คลิก

- ก่อนตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ติด่อสื่อสารอย่าง สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์ คลิก