Email กับ Gmail ต่างกันอย่างไร

อธิบาย ง่าย ๆ นะครับ

Email คิอ วิธีการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีผู้ให้บริการมากมาย หลายบริษัท เช่น Yahoo, Microsoft, Google เป็นต้น

ตัวอย่าง

สมมติเราจะให้ชื่อ songsook เป็น Email ของเรา
ถ้าเราไปสมัคร Email กับ yahoo เราก็จะได้ Email ของเราเป็น songsook@yahoo.com
ถ้าเราไปสมัคร Email กับ Microsoft เราก็จะได้ Email ของเราเป็น songsook@hotmail.com หรือ songsook@outlook.com
ถ้าเราไปสมัคร Email กับ Apple เราก็จะได้ Email ของเราเป็น songsook@icloud.com หรือ คนรุ่นเก่าจะเป็น songsook@me.com
ถ้าเราไปสมัคร Email กับ google เราก็จะได้ Email ของเราเป็น songsook@gmail.com
เป็นต้น

ดังนั้น จากตัวอย่างสุดท้าย

Gmail เป็นบริการหนึ่งของทาง Google เอาไว้สำหรับรับส่ง Email หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นั่นเอง ​