เรียนรู้การถ่ายรูป

ก่อนที่เราจะคิดถ่ายรูปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาถ่ายรูปได้ ปัจจัยที่เราควรจะคำนึงถึงมีอยู่ด้วยกัน คือ
1.เรื่องของแสง
2.ส่วนที่ต้องการให้ชัด
3.องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เราต้องการอยากให้อยู่ในภาพ
สามองค์ประกอบเหล่านนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ เพื่อให้ได้ภาพที่เราถ่ายออกมาตามที่เราต้องการหรือตามที่คนอื่นต้องการ