songsook.cpjohnsonm

พี่จอห์นสัน

สร้างเว็บขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้อุปกรณ์ IT ทั่วไป
การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Apple

ปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่ในออสเตรเลียต้องหางานทำ

1 ทำงานพิเศษ

2 ทำงานเป็นแบบถูกกฏหมาย

3 ทำงานแบบไม่ถูกหมาย

1.การทำงานพิเศษ

1.1 การทำงานนอกเวลาเรียน

1.2 การทำงานเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว

1.1 การทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน
คนไทยที่มาเรียนออสเตรเลียมีหลายสาเหตุที่ต้องทำงานนอกเวลาเรียน

1.1.1 เพื่อเก็บเงินไปเที่ยว

1.1.2 ฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะสนับสนุนการเรียนต่อต่างประเทศจึงต้องหาเงินค่าเทอม ค่าบ้าน ค่าต่าง ๆ ด้วยตัวอง

1.1.3 เพื่อสะสมอายุการทำงานหลังเรียนจบจะได้สมัครทำงานต่อหลังจากที่เรียนจบให้เป็นแบบถูกกฏหมาย

1.1.4 หาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาอาชีพตัวเองที่เมืองไทย

1.2 การทำงานเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว

การเข้ามาทำงานที่ออสเตรเลียค่อนข้างจะขอวีซ่าทำงานยากสำหรับคนไทย หลายคนจึงใช้วีธีการอาศัยวีซ่านักเรียนเพื่อเข้ามาทำงาน ถ้าใครมาเป็นคู่ก็จะหาเงินได้มากกว่าคนที่มาคนเดียว เพราะให้อีกคนหนึ่งมีหน้าที่เรียนและทำงานนิดหน่อยส่วนอีกคนหนึ่งทำงานให้เต็มที่ บางคนก็อาศัยแต่งงานกับคนออสเตรเลียเพื่อให้เป็นคนออสเตรเลียและจะได้หางานหรือทำงานได้เต็มที่

2. ทำงานเป็นแบบถูกกฏหมาย

หลายคนเมื่อได้มาเรียนที่ออสเตรเลีย โดยเฉพาะคนที่เคยทำงานจากเมืองไทยหลาย ๆ ที่มาก่อนก็จะเห็นว่ามันมีหลายปัจจัยที่ควรจะทำงานที่นี้ต่อหลังจากเรียนภาษาจบหรือเรียนในสิ่งที่ตนเองเรียนจบ แต่ปัจจัยที่จะทำให้สามารถอยู่ต่อได้มีหลายกรณี
2.1 ใช้ความสามารถ

2.1.1 ต้องหาหน่วยงานจ้างเราแบบถูกกฏหมาย

2.1.2 ใช้คุณสมบัติของตัวเองโดยดูข้อมูลว่าแต่ละสาขาวิชาชีพที่ออสเตรเลียขาดแคลน โดยไม่จำเป็นต้องหาหน่วยงานต่าง ๆ มาจากเรา แต่เราต้องมีประสบการณ์ด้านนั้นอย่างน้อย 5 ปี

2.2 ใช้วีธีแต่งงาน

2.2.1 แต่งงานด้วยความรัก

2.2.2 จ้างให้แต่งงาน

3.การทำงานแบบไม่ถูกกฏหมาย

ส่วนใหญ่ใครที่อยู่ประเด็นข้อหนึ่งแล้วอยากทำงานต่อ แต่วีซ่าหมด เพราะ ต่อวีซ่าไม่ได้ หรือทำวีซ่าใหม่ไม่ผ่าน ก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ ซึ่งจะมีศัพท์ที่เรียกว่า อยู่แบบ "ผี"

ชื่อ นายส่งสุข ประแก้ว

ชื่อเล่น จอห์นสัน

Email: parakaew@gmail.com

การศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2004-2008 : ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2000-2003 : ปริญญาตรี ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
1995-1999 : ปริญญาตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

ประวัติการทำงาน

2009 - 2012 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (อาจารย์)
2007 - 2009 : โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน(ข้าราชการครู)
2005 - 2007 : โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน(ข้าราชการครู)
2004 - 2005 : โรงเรียนมหาถัยศึกษาเลย อ.เมืองเลย จ.เลย(ครู)
2002 - 2004 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาลัยบัณฑิต(นักวิชาการ)
1999 - 2002 : โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย(ครู)
1999 - 1999 : วิทยาการอาชีพ ด้านซ้าย อ.ด้านซ้าย จ.เลย(ครู)
1999 - 1999 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝ่ายวิชาการ(เจ้าหน้าที่)

ทักษะ

- Programming Languages are PHP Languages, HTML, SQL, CSS, JavaScript, Visual Basic, C and Java.
- Able make software applications using iOS and Android Operating System.
- Computer Network Systems
- Operating System about Windows, OS X, iOS, Linux and Android.
- Mathematics for research about computer science.
- Statistics for research about computer science.

งานวิจัยที่เคยทำ

- Kernel Fuzzy Radial Basis Function Network Classifiers.
- Fuzzy Kernel Hyperball Perceptron Classifiers.

งานวิจัยที่สนใจ

- Fuzzy logics
- Artificial Neural Network
- Decision Support System
- Pattern Recognition
- Evolutionary Computation
- Robotics and Automation
- Natural Language Processing